Image
Image
Image

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz podniesienie jej jakości w szkołach podstawowych poprzez opracowanie oryginalnych pomocy dydaktycznych, które będą mogły być wykorzystanie przez innych nauczycieli i ich uczniów, na dowolnych lekcjach, zarówno stacjonarnych, jak i tych online.

Projekt ma charakter ogólnopolski i realizowany przez Fundację Marchewkowe Pole we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

REKRUTACJA

Na zgłoszenia czekamy do 17.09.2021 do godz. 23.59.

Wszyscy nauczyciele wybrani do projektu w procesie rekrutacji podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele. 

Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

HARMONOGRAM

01-17.09.2021 rekrutacja do projektu (formularz zgłoszeniowy) 

20.09.2021 ogłoszenie uczestników projektu

Do 25.09.2021 utworzenie zamkniętej grupy na FB

20-24.09.2021 przesłanie do objętych projektem nauczycieli książek "Kwadraciaki i finanse"

20-25.09.2021 oficjalne rozpoczęcie projektu (spotkanie online)