Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz podniesienie jej jakości w szkołach podstawowych poprzez opracowanie oryginalnych pomocy dydaktycznych, które będą mogły być wykorzystane przez innych nauczycieli i ich uczniów, na dowolnych lekcjach, zarówno stacjonarnych, jak i tych online.

Projekt ma charakter ogólnopolski i jest realizowany przez Fundację Marchewkowe Pole we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski, którzy są zainteresowani rozwojem swojego warsztatu pracy o elementy edukacji ekonomicznej, bez względu na prowadzony przedmiot czy poziom kształcenia uczniów (klasy I-III oraz IV-VIII).

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 nauczycieli z całej Polski.