Rekrutacja

Korzyści dla nauczyciela

1. Zdobędzie doświadczenie edukatora ekonomicznego, bo zaprojektuje i stworzy oryginalne pomoce dydaktyczne (np. gra, scenariusz zabawy/ćwiczenia, itp.) do wykorzystania na dowolnych przedmiotowo lekcjach.

2. Weźmie udział w 2 spotkaniach online, w tym w 1 seminarium projektowym.

3. Otrzyma komplet 25 książek pt. „Kwadraciaki i finanse” autorstwa Agnieszki Halama i Anny Chandoszko.

4. Będzie miał możliwość korzystania ze wsparcia grupowego, przez cały czas trwania projektu, składającego się z 20 nauczycieli z całej Polski, z doświadczonych trenerów, specjalistów z dziedziny finansów i ekonomii oraz ekspertów z myślenia wizualnego.

5. Otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za 6 godzin, w tym za przeprowadzenie 2 godzin zajęć (konsultacji) z uczniami oraz za 4 godziny poświęcone na inne obowiązki związane z udziałem w projekcie.

6. Ma możliwość zdobycia nagrody indywidualnej za udział w konkursie: „Pomysł na finanse” - zobacz dodatkowo regulamin konkursu i kryteria oceny pracy konkursowej.

7. Podniesie umiejętność zarządzania projektem i zbuduje partnerskie relacje z uczniami.

8. Otrzyma certyfikat edukatora finansowego.

 

Korzyści dla uczniów

1. Zdobędą wiedzę ekonomiczną, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami, w nawiązaniu do hasła projektu: WIEM, ILE CHCĘ!

2. Wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin.

3. Otrzymają książki „Kwadraciaki i finanse” autorstwa Agnieszki Halama i Anny Chandoszko.

4. Ćwiczą umiejętność współpracy, efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów.

 

Korzyści dla szkoły

1. Wyróżnią się na mapie szkół podstawowych w Polsce, jako szkoły stwarzające dodatkowe warunki do krzewienia edukacji ekonomicznej wśród nauczycieli i uczniów.

2. Zyskają rozgłos szkoły dzielącej się najlepszymi praktykami na terenie całej Polski.

3. Wspierają rozwój warsztatu pracy kadry pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele wybrani do projektu w procesie rekrutacji podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

 

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele.

Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Na zgłoszenia czekamy do 17.09.2021 do godz. 23.59