Uczestnicy projektu

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono do udziału w projekcie 20 nauczycieli.

Poniżej prezentujemy listę uczestników.

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa szkoły

1.

Beata Nalewajka

ASP Mozaika ul. Gomoliszewskiego 18 42-200 Częstochowa

2.

Agnieszka Lewczuk

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II, 21-300 Radzyń Podlaski, Białka 49 a

3.

Kamila Kreczmer

Prywatne Szkoły Mieszko

4.

Mariola Zygarska

Szkoła Podstawowa w Zelgnie

5.

Danuta Tańcula

Szkoła Podstawowa nr 46

6.

Monika Zając

Zespół Szkół Specjalnych ul. Mossora 4, 49-300 Brzeg

7.

Katarzyna Tomala

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

8.

Ewa Baran

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

9.

Katarzyna Skicka-Such 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle

10.

Weronika Wrzaszcz

Autorska Szkoła Podstawowa Mozaika

11.

Kasia Durska

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

12.

Magdalena Skibińska

Szkoła Podstawowa nr4

13.

Katarzyna Bobkiewicz

Zespół Szkół w Krośnie ul. Główna 43 Krosno, 62-050 Mosina

14.

Joanna Konieczna

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie 03-379 ul. Krasnobrodzka 4/6

15.

Agnieszka Machnio

Zespół Szkół w Krzywdzie

16.

Anna Jessa

Zespół Szkół w Krośnie, ul. Główna 43 Krosno, 62-050 Mosina

17.

Joanna Kaszowska

Zespół Szkół STO w Słupsku, ul. Banacha 10

18.

Kamila Kozłowska

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pile ul Śniadeckich 27

19.

Agnieszka Gerstendorf

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

20.

Jolanta Wiśniewska

Katolicka Szkoła Podstawowa w Złotowie